Arvot

Uskomme arvojen vaikuttavan siihen, millä asenteella, otteella ja tavoitteilla työtä tehdään. Ajatuksemme työstä perustuu perinteisille kristillisille arvoille, jotka käytännössä tarkoittavat seuraavia asioita.

1) Arvostus

Jokainen on arvokas ja hyvä jossain. Kohtelemme muita sen mukaisesti. Ihmisen arvo ei riipu työstä tai saavutuksista. Pyrimme olemaan rohkaiseva työyhteisö. Jokainen voi tuottaa ympäristöönsä hyvinvointia.

2) Hyöty

Teemme työtä, jotta yhä useampi menestyy työssä, työuran suunnittelussa ja yrittäjyydessä. Tavoitteemme on, että kaikki voittavat, niin palvelun hankkija kuin palvelun piirissä olevat osapuolet.

3) Vaikuttava palvelu

Hyvä palvelu on auttamista perille saakka. Hyvässä palvelussa on läsnä kunnioitus ja varmuus siitä, että tehdään, kuten on sovittu. Hyvä palvelu jättää aina jäljen ja sillä saadaan aikaan tuloksia.

4) Oikein tekeminen

Haluamme tehdä eettisesti oikeita ratkaisuja. Aina kaikki, mikä on luvallista ja laillista, ei ole oikein.