Cimson Koulutuspalvelut

Teemme työtä, koska haluamme sinun menestyvän yhä paremmin työssä ja yrittäjyydessä.

Juuremme ulottuvat vuoteen 1990. Cimson Oy aloitti valmennustyön Jyväskylässä ja on alkuvuosista saakka keskittynyt erityisesti yrittäjien ja työuraansa tukea tarvitsevien valmentamiseen. Toiminnasta on syntynyt 2000-luvulla koulutus- ja valmennuspalveluita tuottava Koulutuspalvelut Oy sekä tilitoimistopalveluihin keskittyvä Yrityspalvelut Oy.

Yli 20 vuoden aikana Cimson Koulutuspalvelut on kehittynyt urasuunnittelun, osaamisen kehittämisen ja yrittäjävalmennuksen erityisosaajaksi Suomessa. Haluamme myös kehittää oppimisen työvälineitä: valmennamme urasuunnittelijoita ja uusia yrittäjiä verkossa kehittämässämme helpossa oppimisympäristössä.

Asiakaspiiriimme ja yhteistyökumppaneihimme kuuluu julkisen sektorin toimijoita, yrityksiä ja koulutusorganisaatioita. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa lähes toimintamme alusta saakka.

Tänä päivänä työllistämme kymmeniä eri alojen valmentamisen ja kouluttamisen osaajia, joilla on yhteinen päämäärä.

Uskomme, että suomalaiset menestyvät yhä paremmin työuransa suunnittelussa, nostavat esiin osaamistaan ja kehittävät sitä. Uskomme siihen, että suomalaiset ovat yhä rohkeampia astumaan yrittäjyyteen ja tätä kautta myös luomaan työpaikkoja.

Tutustu koko Cimson-perheeseen

Cimson-yritysperhe ja blogit

Cimson Kuntoutuspalvelut

Cimson Henkilöstöpalvelut

Cimson Yrityspalvelut

NEBA (North European Business Academy)

 

 96 %

yhteistyökumppaneista suosittelisi Cimsonia

Blogit

Ajankohtaisimmat näkökulmat työelämän eri ilmiöihin


AAA Cimson Koulutuspalvelut luottoluokitus 2019AAA Cimson luottoluokitus