Eeva Riutamaa, KM, psykodraamaohjaaja CP, työnohjaaja STOry

"Vastaan Cimsonilla työnohjauspalveluiden toteuttamisesta ja kehittämisestä. Monipuolinen kokemukseni ihmissuhdetyön asiantuntijoiden valmennuksesta ja työnohjauksesta luo turvallisen pohjan tulokselliseen yhteistyöhön."

Tavoite työssä

"Haluan tukea erityisesti työntekijän ammatillisen ja persoonallisen identiteetin tasapainoa ja integraatiota. Ohjausotteeni on osallistava ja kokemuksellisuutta vahvistava."

Arvot

"Perusarvojani työnohjauksessa ovat rehellisyys, kunnioittaminen ja vapaus. Rehellisyyttä on nimetä näkyvää ja näkymätöntä, kunnioittamista on hiljentyä yksilön autonomian äärelle ja vapautta voimme parhaiten testata valinnoissa."

Erityisosaaminen

"Erityisosaamiseni pohjautuu psykodraamaan, jonka menetelmiä sovellan tarvittaessa tilanteiden tutkimiseksi."