Työnohjaus kylvää työpaikalle hyvää hedelmää

Työnohjaus selkeyttää ja rikastuttaa niin työn tekemistä kuin työilmapiiriä. Työn tekee koulutettu työnohjaaja. Työnohjausta voi saada yksittäinen työntekijä, ryhmä tai kokonainen työyhteisö. Kesto ja tapaamisten tiheys vaihtelevat sovitusti.

Työnohjaajamme palveluksessasi

Eeva Riutamaa

Eeva Riutamaa
KM, psykodraamaohjaaja CP, työnohjaaja, STOry
Puhelin 045 135 5448
Lisää Eevasta

Jari Jaakkola

Jari Jaakkola
KTM, työyhteisökonsultti, työnohjaaja STOry
Puhelin 040 749 8484
Lisää Jarista


 

 

Työnohjaus tuottaa hedelmää.

Työnohjaus taipuu moneen

 • Työnohjaus soveltuu niin yhdelle ihmiselle, työyhteisölle kuin eri organisaatioista tulevien työntekijöiden ryhmälle.
 • Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa yhteisön sisäiset vuorovaikutussuhteet, muutoksissa jaksaminen, riittämättömyyden tunteet kiireen keskellä, haastavat asiakassuhteet ja oman työotteen tutkiminen.
 • Tutustu työnohjaus-paketteihin. Kun kerrot tarpeistasi, suosittelemme sopivaa ohjauskokonaisuutta. Työnohjauksen sisällöistä sovimme aina yhdessä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Onko jokin näistä työnohjauspaketeista teille sopiva?

Tavat tehdä työnohjausta

 • Yksilöohjaus
 • Pariohjaus
 • Ryhmäohjaus
 • Yhteisötyönohjaus
 • Työyhteisökonsultointi
 • Työnohjauksen työnohjaus

Erityisasiantuntemuksemme

 • Psyko- ja sosiodraama suhteiden tutkimisessa
 • Roolityöskentelyt lukkiutuneissa tilanteissa
 • Yksilön kokonaishyvinvointi
 • Esimiesten konsultointi ja työnohjaus

Kutsumme sinut kokemaan, arvioimaan ja kehittämään työtä

Työntekijä, työnkuva ja työympäristö muodostavat kolmion. Kun kolmion suhteet ovat tasapainossa, syntyy kokonaishyvinvointia. Jokainen osa vaikuttaa kolmioon ja sen muihin osiin.

Työnohjaajamme ohjaa työyhteisön jäsentä tai oman työnsä tekijää kokemaan, arvioimaan ja kehittämään. Ohjauksessa on mahdollisuus tutkia työnsä tekemisen rajoja ja reunaehtoja. Työnantajaan kohdistuvat odotukset asettuvat realistisiin mittasuhteisiin. Ymmärrys yhteistyön lainalaisuuksista kirkastuu ja suhde omaan työhön selkiytyy.

Lähestymistapamme on dialoginen. Vuoropuhelu teke mahdolliseksi sen, että uusia näkökulmia löytyy työnohjauksen aikana. Työnohjaus on vuorovaikutuksellinen oppimistilanne, jossa käytämme tilannekohtaisesti sopivimpia ohjausmenetelmiä.

 

Ota yhteyttä

Pyydä tarjous työnohjauspalvelusta tai kysy lisää. Kun jätät yhteydenottopyynnön, palaamme asiaan toivomallasi tavalla.

Työnohjauksen teesit

 • Työ tekee ihmiselle hyvää.
 • Työnkuvan tulee olla sopusoinnussa osaamisen ja vaatimusten kanssa.
 • Työtehtävän selkeys vapauttaa energiaa työhön.
 • Työyhteisön kulttuuri näkyy työpaikan arjessa - hyvässä ja pahassa. Kulttuuria voi kehittää aina paremmaksi.

STOry?

STOry-nimike tarkoittaa, että työnohjaaja on Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti koulutettu työnohjaaja, joka on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita.

Meillä kaikki työnohjaajat ovat STOry-ohjaajia.

Suomen työnohjaajat ry