Koulutukset

Verkkopainotteinen yrittäjäkoulutus

Lehtiö Juhana

vt. toimitusjohtaja

040 704 6398
 

VALMIS YRITTÄJYYTEEN? Viisi lähi-iltaa ja YrittäjäRedi-opinnot tarjoavat Sinulle erinomaisen tuen yrityksen perustamiseen tai yritystoiminnan petraamiseen.

Aloitusaika
Loppumisaika
Paikka Old Mill, Ruukinkatu 2
Kaupunki Turku
Järjestäjä Cimson Koulutuspalvelut Oy

Tavoitteet

Antaa perustiedot yritystoiminnasta, valmiudet oman yritystoiminnan käynnistämiseen. Antaa realistinen kuva yrittämisen arjesta. Innostaa liiketoiminnan huolelliseen suunnitteluun.

Kohderyhmä

Soveltuu niin yrittäjyydestä kiinnostuneelle kuin jo yrityksen perustaneelle. Ensisijaisesti työttömät.

Hakuohjeet

Koulutukseen haetaan sähköisesti www.te-palvelut.fi->haussa oleva työvoimakoulus ->koulutusnumero 689953. Koulutukseen hakeutuminen on sitovaa ja hakemuksen voi peruuttaa ainoastaan pätevällä syyllä (työhön / armeijaan meno, äitiys-/perhevapaa tms.) Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi -> Oma Asiointi -> työvoimakoulutus - Koulutushakemusteni tilanne.) Koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuisuuksista saat lisätietoja Työ- ja elinkeinohallinnon Työlinjan koulutusneuvonta, p. 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Lähi-illat: 5.-6.3., 30-31.3. ja 23.4.2020 kello 17-20.15

Sisältö:
1. Ohjeet opiskeluun
2. Yrittäjyys
3. Erilaisia tapoja yrittää
4. Liikeidea ja liiketoiminnan kehittäminen
5. Ideasta liiketoimintasuunnitelmaksi
6. Yritysmuodot ja perustamistoimet
7. Markkinointi, myyntityö
8. Sosiaalinen media liiketoiminnassa ja markkinoinnissa
9. Yrityksen talouden suunnittelu
10. Yrityksen rahoitusmuodot
11. Kirjanpidon järjestäminen
12. Arvonlisä- ja elinkeinoverotus
13. Yritysjuridiikka, työntekijän palkkaaminen ja IPR-asiat
14. Yrittäjän sosiaaliturva ja työhyvinvointi
15. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen ja ohjaus

Lisätiedot: Cimson Koulutuspalvelut, puh. 040 704 6398, juhana.lehtio@cimson.fi, www.cimsonkoulutuspalvelut.fi