Koulutukset

Johtamisen erikoisammattitutkinto

27

Vahvista johtamisosaamistasi!

Alkamisaika
Päättymisaika
Paikka Annankatu 29 A 8
Kaupunki Helsinki
Järjestäjä Cimson Koulutuspalvelut yhdessä Stadin aikuisopiston kanssa
Hinta Koulutus on maksutonta, tutkintomaksu 58,-

Hakuohjeet

Lisätiedot ja hakemukset Heli Vehmas, heli.vehmas@cimson.fi, p. 050 511 2870

Tutkinnon sisältö ja rakenne:

Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista hyväksytysti:

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osa, joista valitaan yksi:

 • Henkilöstön johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotannon johtaminen
 • Verkostojen johtaminen

Valmistavan koulutuksen teemat (kontaktipäivät):

 • Johtajan ammattitaito, osaaminen ja itsearviointi
 • Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen (strategia ja visio)
 • Talouden johtaminen
 • Tuotannon-/ projektien johtaminen
 • Henkilöstön johtaminen
 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen
 • Työelämän lainsäädäntö
 • Työhyvinvoinnin edistäminen

Tutkinto suoritetaan oman työn ohessa näyttötutkintona.

Opiskelu on monimuoto-opetusta: osallistut ryhmäopetukseen ja lisäksi opiskelet itsenäisesti verkossa sekä ohjatusti työpaikalla.

Opiskelu kestää 1-2 vuotta

Valmistunut saa virallisen tutkintotodistuksen

Edellytyksenä koulutukselle on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus työtuntien ollessa vähintään 25 h/ viikko