Työkykyvalmennus

Valmennusta jossa yhdistyvät ammatillinen uraohjaus ja työhyvinvointiosaaminen.

Jotta voimme hyvin töissä, monen osa-alueen on oltava kohdallaan. Työkykyvalmennuksessamme on kokonaisvaltainen ote, joka hoitaa eri työkyvyn alueita. Ryhmävalmennus voimaannuttaa, motivaatio kohenee ja riski sairauspoissaoloihin vähenee. Tavoitteemme on eheyttää työuria, tarvittaessa pidentää työssäoloa ja lisätä työniloa, siellä missä olet.

Työkykyvalmennuksen neljä tasoa

Työkyvyn perusta on terveys ja toimintakyky. Terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijamme hahmottavat yhdessä kanssasi, miten voit. Tarvittaessa sinut ohjataan saamaan tukea. 

Toinen taso on osaaminen. Jotta työelämän kehityksessä pystyy ratsastamaan mukana, oman osaamisen on kasvettava muutosaallon mukana. Uraohjauksen ammattilaisemme havaitsevat nopeasti, tarvitsetko lisää osaamista ja löytävät osuvat ratkaisut.

Kolmannella tasolla vaikuttavat arvot, asenteet ja motivaatio. Viihdytkö työssäsi tai koetko tekeväsi oikeita asioita? Omien kokemusten ja asenteiden purku voi tuoda esiin lukkoja, joiden olemassaolosta ei ole edes tietoinen. 

Työkyvyn kattona ovat työolot ja työyhteisö. On tärkeää tiedostaa, mikä työpaikan ilmapiirissä tai toiminnassa vaikuttaa omaan työhön. Kuitenkin yhtä tärkeää on oivaltaa oma rooli työyhteisön palasena sekä ottaa käyttöön työvälineitä, joilla vai vaikuttaa asioihin vaikka heti. 

 

 

 

Työkykyvalmentajamme ovat eri alueiden ammattilaisia.

Katso Eeva Riutamaan esittely 

 

Kysy lisää joustavista työkyky-valmennuksista

Vehmas Heli

aluejohtaja

050 511 2870