Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto on tehokas keino voidella yrityksen rattaat pyörimään tehokkaammin. Koulutus on myös keino saada tukea, kun vasta harkitset yrityksen perustamista.

Opiskelun edut

 • Koulutuksessa on tarjolla asiantuntijakouluttajien tuki. Oman yrityksen edistäminen on helpompaa koulutuksen aikana saadun ajantasaisen tiedon ja ohjauksen ansiosta.
 • Opinnoissa perehdyt yrittäjyyden peruspilareihin: liikeideaan, liiketoimintasuunnitelmaan ja sen kehittämiseen, taloushallintoon, markkinointiin ja myyntiin.
 • Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan ja mahdollisen yrityksen tarpeet.
 • Koulutus on monimuoto-opiskelua: suurimmaksi osaksi opiskelun voi suorittaa omassa yrityksessä työskennellen tai omaa yritystä suunnitellen. Lisäksi mukana voi olla verkko-opiskelua tai ryhmäpäiviä, valitusta opiskelutavasta riippuen.
 • Opinnoissa on tarjolla asiantuntijoiden tuki ja ohjaus niin yrityksen perustamiseen kuin yrityksen kehittämiseen. Samalla on mahdollista luoda kontakteja muihin yrittäjiin tai yritystoimijoihin.

 Yrittäjän ammattitutkinto

 • Yrittäjän ammattitutkinnon voi suorittaa itsenäisesti, tutkintoon valmistavan koulutuksen tai oppisopimuksen avulla.
 • Yrittäjän ammattitutkinto kuuluu näyttötutkintojärjestelmään. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu, käytännönläheinen tapa osoittaa oma osaaminen.
 • Yrittäjän ammattitutkinnon voi suorittaa, jos kokemusta on jo pitkästi yrittäjyydestä tai jos vasta pohtii yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa.
 • Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa: 1) yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, joka on tarkoitettu yritystä suunnitteleville ja perustaville) 2) yritystoiminnan kehittämisen osaamisala, joka on tarkoitettu omaa yritystään kehittäville.
 • Ammattitutkinnon suorittaminen nivotaan joustavasti työskentelyyn omassa yrityksessä. Tutkinnon tekemisen on tarkoitus tukea yrityksen kehittämistä tai vaihtoehtoisesti oman yrityksen perustamista.
 

 

Kysy lisää 

Kotro Mikko

Toimitusjohtaja

0400 640 856
 
 
 

Kustannukset

 • Opetushallituksen tutkintomaksu on 58 €