Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto on tehokas keino voidella yrityksen rattaat pyörimään tehokkaammin. Koulutus on myös keino saada tukea, kun vasta harkitset yrityksen perustamista.

Opiskelun edut

 • Koulutuksessa on tarjolla asiantuntijakouluttajien tuki. Oman yrityksen edistäminen on helpompaa koulutuksen aikana saadun ajantasaisen tiedon ja ohjauksen ansiosta.
 • Opinnoissa perehdyt yrittäjyyden peruspilareihin: liikeideaan, liiketoimintasuunnitelmaan ja sen kehittämiseen, taloushallintoon, markkinointiin ja myyntiin.
 • Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan ja mahdollisen yrityksen tarpeet.
 • Koulutus on monimuoto-opiskelua: suurimmaksi osaksi opiskelun voi suorittaa omassa yrityksessä työskennellen tai omaa yritystä suunnitellen. Lisäksi mukana voi olla verkko-opiskelua tai ryhmäpäiviä, valitusta opiskelutavasta riippuen.
 • Opinnoissa on tarjolla asiantuntijoiden tuki ja ohjaus niin yrityksen perustamiseen kuin yrityksen kehittämiseen. Samalla on mahdollista luoda kontakteja muihin yrittäjiin tai yritystoimijoihin.

 Yrittäjän ammattitutkinto

 • Yrittäjän ammattitutkinnon voi suorittaa itsenäisesti, tutkintoon valmistavan koulutuksen tai oppisopimuksen avulla.
 • Yrittäjän ammattitutkinto kuuluu näyttötutkintojärjestelmään. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu, käytännönläheinen tapa osoittaa oma osaaminen.
 • Yrittäjän ammattitutkinnon voi suorittaa, jos kokemusta on jo pitkästi yrittäjyydestä tai jos vasta pohtii yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa.
 • Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa: 1) yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, joka on tarkoitettu yritystä suunnitteleville ja perustaville) 2) yritystoiminnan kehittämisen osaamisala, joka on tarkoitettu omaa yritystään kehittäville.
 • Ammattitutkinnon suorittaminen nivotaan joustavasti työskentelyyn omassa yrityksessä. Tutkinnon tekemisen on tarkoitus tukea yrityksen kehittämistä tai vaihtoehtoisesti oman yrityksen perustamista.
 

 

Kysy lisää 

Kotro Mikko

toimitusjohtaja

0400 640 856
 
 
 

Kustannukset

 • Opetushallituksen tutkintomaksu on 58 €
 • Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Kysy lisää suorittamisesta ja kustannuksista: juhana.lehtio (a) cimson.fi

Oppisopimus yrittäjälle

 • Yrittäjänä voit suorittaa tutkinnon oppisopimuksella omassa yrityksessäsi. 
 • Yrittäjän oppisopimus perustuu oppisopimustoimiston ja yrittäjän tekemään sopimukseen. Edellytyksenä on päätoiminen työskentely omassa yrityksessä.
 • Yrittäjää tukee oppisopimuksen aikana toinen yrittäjä eli mentori. Mentorin voi hankkia omista kontakteista tai mentoripankista.

Meillä on yrittäjän ammattitutkinnon järjestämissopimus