Liiketalouden perustutkinto valmistaa moneen eri ammattiin

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Osaat toimia myyjänä tai asiakaspalvelijana, laittaa myytäviä tuotteita esille, somistaa, toteuttaa erilaisia myyntikampanjoita sekä toimia kassalla tai laskuttaa asiakasta. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi vähittäiskauppa, tukkukauppa, pankki, vakuutusyhtiö tai voit tehdä töitä yrityksen myynti- ja markkinointiosastolla. Voit olla työntekijänä myös kunnan tai valtion työpaikassa.

Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Osaat hoitaa taloushallinnon tehtäviä kuten kirjanpitoa, tilinpäätöstä, verotusta, laskutusta ja budjetointia. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi tilitoimisto, palkanlaskentaan erikoistunut yritys, pankki- ja rahoitusalan toimija, yrityksen toimisto tai valtion tai kunnan virasto. Voit toimia myös kolmannella sektorilla esimerkiksi säätiöiden, yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa.

 

Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma

Osaat  hakea tietoa, käyttää viestintävälineitä ja tietoverkkoja ja hallitset kirjastoalan tietojärjestelmät. Tärkeä osa osaamista on verkkopalvelujen ylläpito ja yritysviestintä. Työpaikkoja voivat olla esimerkiksi yleiset kirjastot, erikoiskirjastot, tietopalvelut sekä yritykset, julkiset työnantajat (kunnat ja valtio) sekä kolmas sektori.

 

 

 

 

 

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Osaat toimia myyjänä tai asiakaspalvelijana, laittaa myytäviä tuotteita esille, somistaa, toteuttaa erilaisia myyntikampanjoita sekä toimia kassalla tai laskuttaa asiakasta. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi vähittäiskauppa, tukkukauppa, pankki, vakuutusyhtiö tai voit tehdä töitä yrityksen myynti- ja markkinointiosastolla. Voit olla työntekijänä myös kunnan tai valtion työpaikassa.