Väitöksestä idea uuteen työllistämismalliin

Suomessa tarvitaan uudenlainen, yhteistyöhön perustuva työllistymismalli. Koulutuspäällikkö Heli Vehmaksen väitöskirjassa tullaan siihen tulokseen, että parhaisiin tuloksiin päästään ryhmämuotoisesti toteutetulla moniammatillisella yhteistyöllä.

17.08.2015

Yhteistyössä pitäisi olla mukana niin ryhmämuotoinen uraohjaus kuin terveys- ja sosiaalitoimi. Näin yhdistyisivät eri ammattiryhmien apu, ryhmän yhteisöllisyyttä tukeva ja voimaannuttava vaikutus sekä pitkäkestoisempaa sitoutumista vaativan mallin elämänhallintaa tukeva vaikutus.

Arvottomuudesta osallisuuteen - opiskelijoiden käsitykset ohjaavan koulutuksen laadusta työllistymiseen tähtäävien palvelumallien kehittämisen pohjana on aikuiskasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja.
Tutkimuksessaan Vehmas haastatteli ohjaavaan koulutukseen osallistuneita opiskelijoita. Vehmas halusi selvittää, millä perusteella opiskelijat pitivät koulutusta laadukkaana.
Laatu oli opiskelijoiden mielessä muuta kuin aiemman tutkimustiedon perusteella olisi voinut odottaa. Laadun avaimia uraohjausta antavassa koulutuksessa olivat ilmapiiri, arvostus, yhteisöllisyys sekä omassa elämässä tapahtunut muutos.
Kouluttajan asenne oli keskeinen tekijä. Toinen laadun tae oli hyvä vuorovaikutus ryhmässä. Koulutusorganisaatiolla on siis suuri rooli siinä, kuinka se johdattaa ihmisiä toimimaan ryhmässä ja millaisten arvojen pohjalta kouluttaja toimii.
Tutkimuksen mukaan ryhmissä järjestettävät palvelut ovat tärkeällä sijalla siinä, että työtön työnhakija saa eväät ja voimavarat löytää ja tehdä sopivaa työtä.

Heli Vehmas

Heli Vehmas väitteli kasvatustieteiden tohtoriksi 15. elokuuta 2015 Tampereen yliopistossa.

 

HELI VEHMAS on CIMSON KOULUTUSPALVELUJEN aluejohtaja ja luotsaa cimsonin kuntoutuspalveluita.