Kärsiikö äänesi vieraan kielen puhumisesta?

Tiesitkö, että vieraan kielen puhuminen voi muuttaa jopa vahingollisesti tapaa, jolla tuotamme ääntä?

Filosofian tohtori Kati Järvisen väitöstutkimus osoittaa, että vieraan kielen puhuminen näyttää aiheuttavan muutoksia ääneen, etenkin puhekorkeuteen. Tutkimuksessa ääni muuttui useissa tapauksissa puristeisemmaksi vieraalla kielellä puhuttaessa.

Äänentuoton muuttumisella puristeisemmaksi voi olla kauaskantoisia seurauksia, sillä äänihuulet voivat ylikuormittua ja puhuja voi kokea äänen väsymisen tuntemuksia. Äänen ylikuormituksen seurauksena voi syntyä erilaisia ääniongelmia ja äänihäiriöitä.

Järvisen mukaan jo opiskeluvaiheessa olisikin syytä kiinnittää huomiota vieraan kielen opiskelijoiden äänenkäyttöön ja harjoitella optimaalista äänenkäyttöä myös vieraalla kielellä: optimaalinen äänenkäyttö äidinkielellä ei välttämättä takaa optimaalista äänenkäyttöä vieraalla kielellä.

Kati Järvinen väitteli tohtoriksi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksella toukokuussa 2017. Väitöskirja kuuluu puhetekniikan ja vokologian alaan. Väitöskirja Voice Characteristics in Speaking a Foreign Language - A study of voice in Finnish and Englis as L1 and L2 (Äänen piirteet vieraan kielen puhumisessa - Tutkimus äänestä suomi ja englanti L1 ja L2 kielenä) löytyy Tampereen yliopiston verkkosivulta.

Kati Järvinen työskentelee myös Cimson Koulutuspalvelujen valmentajana.